Pro děti

Tenisové lekce

Tenis je jedním z nejoblíbenějších sportů či koníčků dnešní doby. Je považován z hlediska fyzické, technické i psychické připravenosti jedinců za nesmírně náročnou pohybovou aktivitu. V našich lekcích proto dbáme na všestranný rozvoj dítěte, díky němuž zvládne vaše ratolest snadněji základy tenisové abecedy. V tréninku pracujeme s jejich hravostí a radostí z pohybu. Pracujeme s dětmi tak, aby si ani nevšimli, že trénují.

Děti 4 – 6 let (Twinkle stars)

 • ve skupině 2 – 4 dětí, výjimečně individuální hodiny
 • 1 – 2x týdně
 • na minitenisovém kurtu s měkkými míči
 • se speciální dětskou tenisovou raketou, kterou jim zapůjčíme
 • doporučená je všestranná sportovní příprava

Děti od 7 – 9 let (Rising stars)

 • 2x týdně, jednou ve skupině (max. 4 děti) a jednou individuálně
 • přechod z minitenisového na větší kurt
 • hrají s měkkými míči a speciální tenisovou raketou, kterou jim zapůjčíme
 • doporučená je kondiční příprava

Děti od 10 let (Future stars)

 • snižuje se počet dětí ve skupině a zvyšuje se počet individuálních lekcí a lekcí ve dvojici
 • hrají na velkém tenisovém kurtu s profesionálními míči a raketami vhodnými pro danou věkovou kategorii
 • s přibývajícím věkem upravujeme lekce podle zaměření na rekreační nebo profesionální tenis

V ceně je zahrnuto:
 • tenisový trenér
 • tenisové míče
 • pronájem kurtu
 • tréninkové pomůcky (balanční podložky, medicinbaly, tréninkový žebřík…)
 • konzultace s rodiči
 • tričko Eso Sport Centrum
 • za odehrané tenisové lekce platí rodiče vždy až na konci každého měsíce

poznámka: tenisová lekce trvá 55 minut z důvodu úpravy tenisového dvorce

Kde trénujeme:
 • MŠ Fantazie
 • Šnek sport centrum
Přihlásit dítě

Všeobecná sportovní příprava 4 -6 let

Na základě našich zkušeností víme, že při vykonávání sportovní aktivity potřebuje každý jedinec čerpat z široké základny pohybových dovedností. Nejlepším obdobím pro začátek aktivního rozvoje těchto dovedností je právě věkové rozmezí od 4 do 6 let.

Součástí celoročního programu sportovní přípravy je vypracování sportovně-psychologického reportu mapujícího pokroky jednotlivých dětí s doporučením pro jejich další sportovní aktivity.

Proto se v našich hodinách zaměřujeme na:

 • rozvíjení atletických dovedností
 • zvládnutí gymnastických základů – motorika, koordinace apod.
 • správnou techniku rozcvičení a provedení pohybů
 • budování pozitivního vztahu ke sportu
 • úvod do tenisu – základní cvičení a hry
 • pravidla a fair play

Jak naše hodina vypadá

 • 55 minut na sportovišti s tréninkovým vybavením
 • 6 - 10 dětí ve skupině
 • rozcvičení
 • gymnastické a atletické cvičení
 • motorické a koordinační cvičení (opičí dráha, práce s balančními pomůckami atd.)
 • hry s míči a raketami
 • pohybové hry ve skupině
 • závěrečné protažení a uvolnění
 • poznámka: zaručujeme individuální přístup, proto se s počtem dětí ve skupině zvyšuje i počet trenérů

Cena: od 140 Kč/hod.

V ceně je zahrnuto:
 • sportovní trenéři
 • pronájem sportoviště
 • tréninkové pomůcky
 • konzultace s rodiči
 • tričko Eso sport centrum

Kde?      MŠ Fantazie
Kdy?      Čtvrtek od 14 – 15
              Čtvrtek od 15 – 16

Přihlásit dítě

Kondiční příprava

Kondiční příprava je určena pro děti, které již zvládají základní motorické a koordinační dovednosti. Tato dlouhodobá příprava je nedílnou součástí tréninkového cyklu. Ve věku přibližně 8 let přivádíme děti postupně od spontánního pohybu k systematičtější sportovní přípravě, i nadále však převládá herní princip.

Cílem kondiční přípravy je vytvořit pozitivní vztah dítěte ke sportu a vnímat sportovní aktivitu jako součást způsobu svého života.
Hlavní úlohou je zabezpečit harmonický rozvoj jak ve fyzické, tak i v psychické oblasti. Výkon ještě stále není prioritou, ale probouzíme v dětech zdravou soutěživost. Důležitý je další rozvoj koordinačních schopností, rychlosti a dynamiky pohybu.


Význam kondiční přípravy
 • podporuje fyzickou i psychickou odolnost hráče
 • zlepšuje techniku tenisových úderů
 • urychluje a pomáhá k lepší regeneraci
 • podporuje hráčův tenisový růst
 • zvyšuje sebedůvěru v tréninku i v zápase
 • zlepšuje celkový zdravotní stav

poznámka: kondiční příprava je zaměřena na individuální potřeby každého sportovce, proto sestavujeme lekce pro dvě děti ve skupině.


Cena:
 • individuální kondiční trénink: 400,- Kč / hod. + pronájem sportoviště
 • kondiční trénink ve dvojici 200,- Kč / dítě + pronájem sportoviště
 • za odehrané tenisové lekce platí rodiče vždy až na konci každého měsíce
Přihlásit dítě

Letní sportovní kempy

Během letních prázdnin organizujeme příměstské tenisové kempy pro děti od 5 let. Děti si užijí sportovní týden nabitý množstvím doprovodného programu a najdou v kolektivu spoustu nových kamarádů.


Náplň kempu:

 • všestranná pohybová příprava
 • tenisové lekce s profesionálním trenérem
 • aktivní seznámení se s velkým množstvím sportovních her, (fotbal, basketbal, badminton, stolní tenis…)
 • lekce plavání
 • lekce interaktivní angličtiny
 • kulturní programy (planetárium, závěrečný ceremoniál)
 • kreativní činnosti a mnoho dalšího …

Kempy probíhají od pondělí do pátku. Ráno děti přicházejí od 8:00 – 8:30 a odcházejí s rodiči od 16:00 – 16:30.

V poslední den kempu probíhá závěrečný ceremoniál s vyhlášením výsledků olympiády. Sportovní výkony dětí jsou odměněny medailemi, diplomy a sladkou dobrotou. Rodiče od nás obdrží také společnou fotografii z kempu a DVD s fotkami z celého týdne.


V ceně je zahrnuto:
 • sportovní trenéři a lektoři
 • kompletní sportovně kulturní náplň kempu
 • pronájem sportovišť
 • celodenní strava (oběd + 2 svačiny, neomezený přístup k čerstvému ovoci)
 • zabezpečení pitného režimu
 • tričko Eso Sport Centrum
 • společná fotografie
 • DVD s fotkami z celého kempu
 • konzultace s rodiči

 • Možnost přihlásit dítě i na jeden den kempu

 • Pokud přihlásíte dítě vašich známých, získáte 5% slevu
 • Pokud na kemp přivedete 5 dětí, získáte 50% slevu
 • Pokud na kemp přivedete 10 dětí, jedete úplně ZADARMO!.

Kde? Kempy probíhají v krásnem sportovním areálu Šneksport v Šlapanicích. V případě nepřízně počasí máme k dispozici sportovní halu a krytou zahradu s hernou.

Přihlásit dítě

Víkendové sportovní kempy

O děti se rádi sportovně staráme i během víkendu. Organizujeme jednodenní nebo víkendové programy plné sportu, zábavy a netradičních zážitků.

Program dne začíná od 8:00 a končí v 16:00.


V Ceně je zahrnuto:
 • sportovní trenéři a lektoři
 • kompletní sportovně kulturní náplň dne
 • pronájem sportovišť
 • celodenní strava (oběd + 2 svačiny )
 • zabezpečení pitného režimu
 • tričko Eso Sport Centrum
 • DVD s fotkami z celého kempu
Tipy našich akcí:
 • tenis s lanovým centrem
 • lyžování s tenisem
 • poznávací zájezdy
 • návštěvna sportovních turnajů apod.
Chci vědět více

Rádi pro Vás připravíme

 • oslavy narozenin se sportem a kulturním programem
 • zahájení a ukončení školního roku
 • turnaje pro rodiče s dětmi,
 • víkendové akce pro rodiče a dětmi
Zašlete mi více informací